РОЗРАХУНКИ ТАРИФІВ
 

Інформація  про  тариф  на  вивезення 

побутових  відходів  комунальним підприємством « Згурівський  комбінат  комунальних підприємств»  в  смт  Згурівка

 

Формування  тарифу  на  вивезення  побутових  відходів  підприємством  здійснювалось  відповідно  до  річних  планів  надання  послуг  і  економічно  обґрунтованих  планових  витрат,  визначених  на  підставі  державних  і  галузевих  нормативів  витрат  ресурсів,  техніко-економічних  розрахунків  та  кошторисів,  ставок  податків    і  зборів  (обов’язкових  платежів)  та  цін  у  плановому  періоді,  на  підставі  фактичного  та  прогнозного  обсягів  надання  послуг.

 

Калькулювання  собівартості  послуг  здійснюється  у  розрахунку  на  плановий  рік  з  01. 01. 2015  по  01. 01. 2016  рр.   Калькуляційною  одиницею  є  1 м3  вивезених  відходів.

 

До  планової  собівартості  послуг  включаються:

 -  витрати  на  оплату  праці;

 -  внески  на  загальнообов’язкове  державне  соціальне  страхування;

 -  амортизація  основних  виробничих  засобів;

 - матеріальні  витрати  (матеріали,  запчастини,  паливо-мастильні  матеріали;

 -   загальновиробничі  витрати. 

 

В  розрахунку  нормативних  витрат  на  утримання  будинків  і  споруд  та  прибудинкових  територій  значну  вагу  (11,8%) займають  витрати  на  вивезення  та  утилізацію  твердих  побутових  відходів.   

 

В  тарифі  на  вивезення  побутових  відходів  на  2007  рік,  для  недопущення  значного  зростання  тарифу  для  населення  в  умовах  великої  соціальної  напруги,  підприємством  самостійно  було  зменшено  рівень  рентабельності  для  І – групи  споживачів  (населення)  з  10%  до  5%.  Це  позволило  не  підвищувати  ціну  на  0,98  грн./м3 (вивезення  побутових   відходів)  і  таким  чином  знизити  тариф  на  0,05  грн./м2 (утримання  будинків  і  споруд  та  прибудинкових  територій). 

  В тарифі на вивезення побутових відходів на 2015 рік рівень рентабельності для І –групи споживачів (населення) підприємство залишило на рівні 5 %.

 

 

Економіст  КП «Згурівський  ККП»                                Явон Т.В.

 

 

 

 Начальник  КП «Згурівський  ККП»                              Пітайчук Т.П.

 

 

 

 

 

 

 

Економічне  обґрунтування 

Формування  тарифу  на  вивезення  побутових  відходів

по  Згурівському  ККП.

 

 

Тариф  на  вивезення  побутових  відходів  з  01. 05. 2015  року  відрізняється  зміною  статтей  (оплата  праці,  нарахування  на  заробітну  плату,  матеріальні  витрати,  загальновиробничі  витрати). 

Основні  причини  підвищення  тарифу  з  01. 05. 2015  року:

-  рівень  відшкодування  діючим  тарифом  повної  собівартості  послуг  з  01.11. 2007  року  складає  49,6%,  витрати  на  вивезення  побутових  відходів  з  01. 11. 2007  рік  зросли  через   інфляційні  процеси  в  державі;

-  пункти  4, 5, 6, 8  ст.  31  Закону  України   «Про  житлово-комунальні  послуги»  не  допускають  затвердження  цін/тарифів  на    житлово-комунальні   послуги  нижчими  від  розміру  економічно – обґрунтованих  витрат  без  відповідного  відшкодування  з  бюджету;

-  діюче  рішення  виконкому  суперечить  вимогам  Закону  України  «Про  житлово-комунальні  послуги»  від  24. 06. 2004  року  № 1875 – ІV  ст. 31,  п. 3,  в  яких  визначено,  що  «Органи  місцевого  самоврядування  затверджують  ціни  та  тарифи  на   житлово-комунальні   послуги  в  розмірі    економічно – обґрунтованих  витрат   на  їх  виробництво»;

 -  постійне  зростання  цін  на  складові  тарифу,  значна  зношеність  основних  засобів,  відсутність  вільних  обігових  коштів,  зростання  мінімальної  заробітної  плати. 

Діючий тариф  призводить  підприємство  до  збитковості,  яка  виникає  через  зміну  цін  на  паливо – енергетичні  ресурси,  зміни  мінімальної  заробітної  плати,  подорожчання  матеріалів  для  проведення  ремонтних  робіт.

Негативним  наслідком  невідповідності  тарифу на  вивезення  побутових  відходів  рівню  економічно-обгрунтованих  витрат  на  їх  виробництво  та  відсутність  витрат  на  капітальні  інвестиції,  є  подальше  старіння  основних  засобів  підприємства  та  зростання  рівня  їх  зносу.

В  свою  чергу  старіння  основних  засобів  призводить  до  зниження  якості  послуг  вивезення  побутових  відходів. Це  все  призводить  до  важкого  фінансово-економічного  стану  та  до  дестабілізації  роботи  підприємства.  Тому  впорядкування  тарифу  у  бік  збільшення  є  невідворотним. 

Прийняття  нового  тарифу  з  01. 05. 2015  року  має  на  меті  привести  тариф  на  вивезення  побутових  відходів,  що  виконує  КП «Згурівський  ККП  до   рівня  відшкодування  повної  вартості  послуг,  що  забезпечує:

-         утримання  якості  надання  послуг для  споживачів в  смт  Згурівка  на  рівні  нормативів;

-         зменшення  збитковості  підприємства;

-         виконання  вимог  господарського  кодексу  України  та  ст.  31  Закону  України   «Про  житлово-комунальні  послуги»  від  24. 06. 2004  року  № 1875 – ІV;

-         поступове  впровадження  низки  проектів,  спрямованих  на  зменшення  витрат  енергетичних  ресурсів  та  здешевіння  їх  вартості;

-         сповільнення  темпів  зносу  основних  засобів  КП «Згурівського  ККП».

 

При  формуванні  планового  тарифу  всі  статті  витрат  розроблені  на  підставі  існуючої  законодавчої  та  нормативної  бази.

В  процесі  формування  планових  витрат  на  вивезення  побутових  відходів    на  2015  рік  були  використані  наступні  документи:

-   Постанова  № 1010  від  26  липня  2006  року  «Про  затвердження  Порядку  формування  тарифів  на  послуги  з  вивезення  побутових  відходів»;

-  Постанова  №  869  від  01  червня  2011  року  «Про  забезпечення підходу до  формування  тарифів  на  житлово-комунальні послуги»;

-   Закон  України  «Про  Державний  бюджет  України  на  2015  рік»;

-   Закон  України  «Про  оподаткування  прибутку  підприємств» від  22  травня  1997  року  № 283/97 – ВР; 

-   Галузева  угода  на  2015-2016  роки  .

 

Аналізуючи  планові  витрати  на  вивезення  побутових  відходів  на  період  з  01. 01. 2015  по  01. 01. 2016  рр.  для  населення  в  порівнянні  з  плановими  витратами  2007  року  видно,  що  собівартість  вивезення  1  м3  побутових  відходів   збільшилась  на  43,1%.

При  складанні  плану,  термін  надання  послуг  з  вивезення  побутових  відходів  розраховувався  на   плановий  рік.

 

По  основним  видам  паливно-енергетичних  ресурсів  по  Згурівському  ККП  спостерігалась  слідуюча  динаміка:

 

1.   Паливно-мастильні  матеріали

 

Зросла  вартість  паливно-мастильних  матеріалів  для  потреб  виробництва.  Станом  на  01. 10. 2007  року  вартість  бензину  А-76  становила  3,09  грн. без  ПДВ  та  на  момент  розрахунку  тарифу  на  2015  рік   вартість  становить  16,49 грн.,  що  відповідно  дає  відсоток  збільшення   ціни  бензину  А-76  на  187,4 %.

 

 

 

2.  Ремонтні  роботи

 

В  зв’язку  з  відсутністю  фінансової  можливості  протягом  останніх  років  проводить  в  повному  обсязі  ремонтні  роботи  підприємство  змушене  у  2015  році  збільшити,  порівняно  з  2007  роком    вартість  матеріалів,  запчастин,  купованих  комплектувальних  виробів  та  інших  матеріальних  ресурсів  для  забезпечення  технологічного  процесу  збільшити  на  38,3 %.

 

3.  Амортизація

 

Сума  амортизаційних  відрахувань  для  розрахунку  тарифів  на  послуги  вивезення  побутових  відходів  визначається   з  урахуванням    руху  основних  засобів  у  плановому  періоді.  В  порівнянні  з  попереднім  тарифом   розрахунок  амортизації  зменшився.   

 

4. Заробітна  плата

 

Заробітна  плата  КП «Згурівський  ККП»  розрахована  відповідно  до  слідуючих  нормативно-правових  актів:

 1. Закон  України  «Про  заробітну  плату»;

2.  Закон  України  «Про  Державний  бюджет  України  на  2015  рік;

3.  Галузева  угода  на  2015-2016  роки;

4.  Інструкція  зі  статистики  заробітної  плати,  затверджена  наказом  Держкомітету  статистики  України  від  13. 01. 2004  року  № 5;

5.   Постанова  № 1010  від  26  липня  2006  року  «Про  затвердження  Порядку  формування  тарифів  на  послуги  на послуги з вивезення побутових відходів»;

До  витрат  заробітної  плати  включені:

-         витрати  з  основної  заробітної  плати  виробничого  персоналу,  діяльність  якого  безпосередньо  пов’язана  з  наданням  послуг,  що  визначаються  виходячи  з  чисельності  персоналу  за  штатним  розписом,  установлених  на  підприємстві  тарифних  ставок  (окладів)  та  посадових  окладів  для  керівників,  фахівців  і  технічних  службовців;

-         витрати  з  додаткової  заробітної  плати  виробничого  персоналу,  що  визначаються  виходячи  з  розміру  встановлених  доплат і   надбавок.   

 

Станом  на  01. 10. 2007  року  мінімальна  заробітна  плата  становить  460,00 грн.  Середня  мінімальна  заробітна  плата,  яка  включена  в  тариф,  розрахована  згідно  Галузевої  угоди  на  2015-2016  роки та становить 1461,60грн..

 

За  період  з    01. 10. 2007 року,  мінімальна  заробітна  плата,  згідно  Бюджету  України  на  2015 зросла  з    460,00  грн. до 1218,00грн.  тобто  на   37,8  %.

Зростання  заробітної  плати  викликало  зростання  загально-адміністративних  витрат  та  зростання  «нарахування  на  фонд  оплати  праці»,  відрахування  у  пенсійний  фонд  України  ( 33,2% ),  фонду  соціального  страхування  з  тимчасові  втрати  працездатності  ( 1,4% ),  фонду  загальнообов’язкового  державного  страхування  України  на  випадок  безробіття  ( 1,6% )  та  фонду  соціального  страхування   від  несчасних  випадків    на  проізводстві  та  професійних  захворювань  України  ( 0,86% ).

Згідно  бюджету  України   на  2015  рік  загальна  ставка  цих  нарахувань  на  фонд  оплати  праці  становить  37,06 %,  що  передбачено  в  тарифі.

 

Таким чином з 01.05.2015 року тариф на   вивезення  побутових  відходів зросте: - для абонентів 1 групи ( населення) з   20,65 грн. за вивезення 1 м3 сміття до 47,89 грн. за  вивезення 1 м3 сміття; - для ІІ групи (бюджетні установи) з 35,12 грн. за вивезення 1 м3 сміття до 54,73 грн. за вивезення 1 м3 сміття.

 

 

 

 

 Начальник КП «  Згурівський  ККП»                              Пітайчук Т.П.

 

 

Економіст  КП «Згурівський  ККП»                                        Явон Т.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація  про  тариф  на  прийняття стоків на очисних спорудах підприємством « Згурівський  комбінат  комунальних підприємств»  в  смт  Згурівка

 

Формування  тарифу  на  прийняття стоків на очисних спорудах  підприємством  здійснювалось  відповідно  до  річних  планів  надання  послуг  і  економічно  обґрунтованих  планових  витрат,  визначених  на  підставі  державних  і  галузевих  нормативів  витрат  ресурсів,  техніко-економічних  розрахунків  та  кошторисів,  ставок  податків    і  зборів  (обов’язкових  платежів)  та  цін  у  плановому  періоді,  на  підставі  фактичного  та  прогнозного  обсягів  надання  послуг.

 

Калькулювання  собівартості  послуг  здійснюється  у  розрахунку  на  плановий  рік  з  01. 01. 2015  по  01. 01. 2016  рр.   Калькуляційною  одиницею  є  1 м3 прийняття стоків .

 

До  планової  собівартості  послуг  включаються:

 -  витрати  на  оплату  праці;

 -  внески  на  загальнообов’язкове  державне  соціальне  страхування;

 -  амортизація  основних  виробничих  засобів;

 -  адміністративні   витрати. 

 

 

 

Економічне  обґрунтування 

Формування  тарифу  на   прийняття стоків на очисних спорудах по  КП «Згурівському  ККП».

 

 

Тариф  на   прийняття стоків на очисних спорудах вивезення  побутових  відходів  з  01. 05. 2015  року  відрізняється  зміною  статтей  (оплата  праці,  нарахування  на  заробітну  плату,  сплата податків,  адміністративні  витрати). 

Основні  причини  підвищення  тарифу  з  01. 05. 2015  року:

-  рівень  відшкодування  діючим  тарифом  повної  собівартості  послуг  з   2011  року  складає  72,7%,  витрати  на   прийняття стоків на очисних спорудах   з  2011  року  зросли  через   інфляційні  процеси  в  державі;

-  пункти  4, 5, 6, 8  ст.  31  Закону  України   «Про  житлово-комунальні  послуги»  не  допускають  затвердження  цін/тарифів  на    житлово-комунальні   послуги  нижчими  від  розміру  економічно – обґрунтованих  витрат  без  відповідного  відшкодування  з  бюджету;

-  постійне  зростання  цін  на  складові  тарифу,  відсутність  вільних  обігових  коштів,  зростання  мінімальної  заробітної  плати. 

Діючий тариф  призводить  підприємство  до  збитковості,  яка  виникає  через  зміну   мінімальної  заробітної  плати, зміну сплати податків.

Прийняття  нового  тарифу  з  01. 05. 2015  року  має  на  меті  привести  тариф  на   прийняття стоків на очисних спорудах    до   рівня  відшкодування  повної  вартості  послуг,  що  забезпечує:

-         зменшення  збитковості  підприємства;

-         виконання  вимог  господарського  кодексу  України  та  ст.  31  Закону  України   «Про  житлово-комунальні  послуги»  від  24. 06. 2004  року  № 1875 – ІV.

 

При  формуванні  планового  тарифу  всі  статті  витрат  розроблені  на  підставі  існуючої  законодавчої  та  нормативної  бази.

В  процесі  формування  планових  витрат  на    прийняття стоків на очисних спорудах    на  2015  рік  були  використані  наступні  документи:

-   Закон  України  «Про  Державний  бюджет  України  на  2015  рік»;

-   Закон  України  «Про  оподаткування  прибутку  підприємств» від  22  травня  1997  року  № 283/97 – ВР; 

-   Галузева  угода  на  2015-2016  роки  .

 

Аналізуючи  планові  витрати  на    прийняття стоків на очисних спорудах   на  період  з  01. 01. 2015  по  01. 01. 2016  рр.  для  бюджетних установ  в  порівнянні  з  плановими  витратами  2011  року  видно,  що  собівартість  прийняття 1  м3  стоків   збільшилась  на  93 %.

При  складанні  плану,  термін  надання  послуг  з   прийняття стоків на очисних спорудах   розраховувався  на   плановий  рік.

 

По  основним  статтям витрат  по  Згурівському  ККП  спостерігалась  слідуюча  динаміка:

 

 

1. Заробітна  плата

 

Заробітна  плата  КП «Згурівський  ККП»  розрахована  відповідно  до  слідуючих  нормативно-правових  актів:

 1. Закон  України  «Про  заробітну  плату»;

2.  Закон  України  «Про  Державний  бюджет  України  на  2015  рік;

3.  Галузева  угода  на  2015-2016  роки;

4.  Інструкція  зі  статистики  заробітної  плати,  затверджена  наказом  Держкомітету  статистики  України  від  13. 01. 2004  року  № 5;

 

До  витрат  заробітної  плати  включені:

-         витрати  з  основної  заробітної  плати  виробничого  персоналу,  діяльність  якого  безпосередньо  пов’язана  з  наданням  послуг,  що  визначаються  виходячи  з  чисельності  персоналу  за  штатним  розписом,  установлених  на  підприємстві  тарифних  ставок  (окладів)  та  посадових  окладів  для  керівників,  фахівців  і  технічних  службовців;

-         витрати  з  додаткової  заробітної  плати  виробничого  персоналу,  що  визначаються  виходячи  з  розміру  встановлених  доплат і   надбавок.   

 

Станом  на 2011  рік  мінімальна  заробітна  плата  становить  1004 грн.  Середня  мінімальна  заробітна  плата,  яка  включена  в  тариф,  розрахована  згідно  Галузевої  угоди  на  2015-2016  роки та становить 1461,60грн..

 

Зростання  заробітної  плати  викликало  зростання  загально-адміністративних  витрат  та  зростання  «нарахування  на  фонд  оплати  праці»,  відрахування  у  пенсійний  фонд  України  ( 33,2% ),  фонду  соціального  страхування  з  тимчасові  втрати  працездатності  ( 1,4% ),  фонду  загальнообов’язкового  державного  страхування  України  на  випадок  безробіття  ( 1,6% )  та  фонду  соціального  страхування   від  несчасних  випадків    на  проізводстві  та  професійних  захворювань  України  ( 0,86% ).

Згідно  бюджету  України   на  2015  рік  загальна  ставка  цих  нарахувань  на  фонд  оплати  праці  становить  37,06 %,  що  передбачено  в  тарифі.

 

Таким чином з 01.05.2015 року тариф на   прийняття стоків на очисних спорудах  зросте: - для абонентів 1І групи ( бюджет) з   3,37 грн. за прийняття 1 м3 стоків  до 6,49 грн. за прийняття 1 м3 стоків; - для ІІІ групи (госпрозрахункові організації) з 3,94 грн. за прийняття 1 м3 стоків до 7,57 грн. за прийняття 1 м3 стоків.

 

 

 

 

 Начальник КП «  Згурівський  ККП»                              Пітайчук Т.П.

 

 

Економіст  КП «Згурівський  ККП»                                        Явон Т.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація  про  підвищення тарифу  на утримання будинків і споруд та прибудинкових територій комунальним підприємством « Згурівський  комбінат  комунальних підприємств»  в  смт  Згурівка

 

 

 

Комунальне підприємство «Згурівський комбінат комунальних підприємств» здійснює свою виробничу діяльність у відповідності до Статуту, який зареєстрований Згурівською районною радою.

Комунальне підприємство «Згурівський ККП» взято на облік платника податків у Згурівському  відділенні Переяслав-Хмельницької МОПІ та зареєстроване платником податку на додану вартість – свідоцтво № 200078397 від 30.07.1997 року 

КП «Згурівський ККП» включено до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України – довідка № 473410

КП «Згурівський ККП» взято на облік платника єдиного внеску в органі Пенсійного фонду України у Згурівському районі від 20.11.1996 року.

Одним із основних напрямків господарської діяльності підприємства є діяльність пов»язана з задоволення потреб фізичних та юридичних осіб в якісних житлово-комунальних послугах. При цьому до складу послуг, що надаються  підприємством по утриманню житлових будинків та прибудинкової території входять: прибирання прибудинкової території, вивезення твердих побутових відходів, обслуговування внутрішньо-будинкових мереж (водопостачання,водовідведення), освітлення місць загального користування (під»їзди), витрати на підготовку житлових будинків до експлуатації в осінньо-зимовий період, витрати на прибирання снігу

         При розрахунку економічно обґрунтованих планових витрат використовувались такі нормативні документи:

 1. Закон України «Про житлово-комунальні послуги»;
 2. Постанова КМУ від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходи до формування тарифів на житлово-комунальні послуги»
 3. Фактичні витрати електроенергії за 2014 рік;
 4. Норми утворення твердих побутових відходів для населення;
 5. Наказ Держбуду України № 59 від 04.08.1997 року «Про затвердження рекомендованих норм часу і норм обслуговування для робітників і виробничого персоналу, зайнятих утриманням житлового фонду»;

6. Договори з основними постачальниками.

7. Національні стандарти бухгалтерського обліку;

8. Галузева тарифна угода на 2015 рік.

9. Колективний договір підприємства.

 

 

 

Економічне обґрунтування підвищення тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій

 

Згідно   рішення  селищної  ради  «Про  затвердження  тарифів на житлово-комунальні послуги з  утримання  будинків  і  споруд  та  прибудинкових  територій по  Згурівському  ККП  на  2007 -2008  роки.»  від  12  вересня   2007 року   №  48  були  затверджені  тарифи  на  утримання  будинків  і  споруд  та  прибудинкових  територій  в гривнах  за  1 м2  загальної  площі  квартири, а саме:

 

- будинків по вул.Українська1; 3 та Жовтнева 2а           – 1,03грн/м.кв.

- будинків Українська 11; Київська 10.12.14.16          -     1,07грн/м.кв.

- будинків по вул. Українська 39;41;53 та Ватутіна 8    – 1,18 грн/м.кв.

- будинку по вул. Українська 49 0,86грн/м.кв
        - будинків по вул. Українська 47,55                                - 082 грн/м.кв.

 - будинків по вул.Звлізнична2 та Кирія 41а                   - 0,68 грн./м.кв.

 - будинку по площі Кирія7а                                            -01,09 грн/м.кв.

  - будинку по площі Кирія 8                                              - 0,55 грн/м.кв.

 

На балансі КП «Згурівський ККП»  знаходиться 19 багатоповерхових будинків загальною площею 30430,38 м2, прибудинкова площа для прибирання – 27271,57 м2.

2-х поверхових – 8 будинків;

4-х поверхових – 2 будинка;

5-ти поверхових – 9 будинків.

Тарифи розроблені і об»єднані по будинках в залежності від кількості контейнерів на сбір сміття.

Розрахунок витрат утримання 1 м2 житла КП «Згурівським ККП» розроблений по видам послуг згідно постанови від 01.06.2011 року № 869, а саме:

 1. Витрати на прибирання прибудинкової території;
 2. Витрати на вивезення, утилізацію ТПВ;
 3. Витрати на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем водопостачання та водовідведення;
 4. Витрати на підготовку житлових будинків до експлуатації в осінньо-зимовий період;
 5. Витрати на прибирання снігу;
 6. Витрати на освітлення місць загального користування (під»їзди);
 7. Витрати на обслуговування димовентиляційних каналів.

 

До собівартості утримання 1 м2 житла включаються наступні витрати:

-         електроенергія;

-         оплата праці працівників;

-         нарахування на зарплату;

-         накладні витрати ( адміністративні витрати, загальногосподарські витрати, податки, знос основних фондів);

-         вартість ремонту;

-         вартість послуг автотранспорту.

 

Цей  тариф не  змінювався   з  01. 11. 2007  року. Відтоді  зросли  практично  всі  його  складові. Даний тариф для підприємства є збитковим. Причиною збиткової діяльності по наданню вищевказаної послуги є економічні чинники які не залежать від підприємства. Зазначена проблема обумовлена невідповідністю тарифів до фактичних витрат.

За час дії тарифів зросли:

- вартість на паливо-мастильні матеріали на 436 % (з  3,09 грн.

  без ПДВ до 16,49 грн. без ПДВ)

- електроенергія на  58 % ( з  0,2030грн/кВт до 0,3495 грн/кВт)

- мінімальна заробітна плата на  31,5 %  (з  460,0 грн. до 1461,60 грн. )

Враховуючи вищеназвані чинники та умови про беззбиткову діяльність підприємства виникає необхідність у перегляді діючих тарифів для приведення їх до економічно обґрунтованих витрат підприємства на даний час.

Вартість надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій визначена на основі економічно обґрунтованих планових (нормативних) витрат окремо за кожним будинком залежно від запланованих кількісних показників послуг.

Під час розрахунку нормативних витрат враховувались середньомісячні витрати з оплати праці, відрахуванням соціальних внесків, матеріальні витрати на рік окремо за статтями експлуатаційних витрат, діючі ціни на паливно-енергетичні та матеріальні ресурси, накладні витрати, обов»язкові платежі.

Утримання виробничого персоналу необхідного для утримання будинку та прибудинкової території розраховані відповідно до наказу затвердженого Мінрегіонбуд та ЖКГ України від 25.12.2013 р № 603 «Про затвердження норм часу та матеріально-технічних ресурсів, норм обслуговування для робітників при утриманні будинків споруд і прибудинкових територій»

Основні  причини  підвищення  тарифу  з  01. 05. 2015  року:

-  рівень  відшкодування  діючим  тарифом  повної  собівартості  послуг  з  01.11. 2007  року  складає  50,3 %,  витрати  на  утримання прибудинкових територій  з  01. 11. 2007  рік  зросли  через   інфляційні  процеси  в  державі;

-  пункти  4, 5, 6, 8  ст.  31  Закону  України   «Про  житлово-комунальні  послуги»  не  допускають  затвердження  цін/тарифів  на    житлово-комунальні   послуги  нижчими  від  розміру  економічно – обґрунтованих  витрат  без  відповідного  відшкодування  з  бюджету;

-  постійне  зростання  цін  на  складові  тарифу,  значна  зношеність  основних  засобів,  відсутність  вільних  обігових  коштів,  зростання  мінімальної  заробітної  плати. 

Прийняття  нового  тарифу  з  01. 05. 2015  року  має  на  меті  привести  тариф  на  утримання прибудинкових територій ,  що  виконує  КП «Згурівський  ККП  до   рівня  відшкодування  повної  вартості  послуг,  що  забезпечує:

-         утримання  якості  надання  послуг для  споживачів в  смт  Згурівка  на  рівні  нормативів;

-         зменшення  збитковості  підприємства;

-         виконання  вимог  Господарського  кодексу  України  та  ст.  31  Закону  України   «Про  житлово-комунальні  послуги»  від  24. 06. 2004  року  № 1875 – ІV;

-         поступове  впровадження  низки  проектів,  спрямованих  на  зменшення  витрат  енергетичних  ресурсів  та  здешевіння  їх  вартості;

-         сповільнення  темпів  зносу  основних  засобів  КП «Згурівського  ККП».

 

Аналізуючи  планові  витрати  на утримання прибудинкових територій  на  період  з  01. 01. 2015  по  01. 01. 2016  рр.  для  населення  в  порівнянні  з  плановими  витратами  2007  року  видно,  що  собівартість  утримання прибудинкових територій    збільшилась  на  49,1 %.

При  складанні  плану,  термін  надання  послуг  з утримання прибудинкових територій  розраховувався  на   плановий  рік.

 

По  основним  видам  паливно-енергетичних  ресурсів  по  Згурівському  ККП  спостерігалась  слідуюча  динаміка:

 

1.   Паливно-мастильні  матеріали

 

Зросла  вартість  паливно-мастильних  матеріалів  для  потреб  виробництва.  Станом  на  01. 10. 2007  року  вартість  бензину  А-76  становила  3,09  грн. без  ПДВ  та  на  момент  розрахунку  тарифу  на  2015  рік   вартість  становить  16,49 грн.,  що  відповідно  дає  відсоток  збільшення   ціни  бензину  А-76  на  436 %.

2Електроенергія

За 2007 рік планове використання електроенергії 156153,702 кВт на суму  31699,20 грн.

2015-2016 роки планове  використання  електроенергії  156153,702 кВт на  суму  54575,76 грн.

Вартість електроенергії зросла на 58%.

Як видно з динаміки збільшення ціни на електроенергію, підприємство не  може одноосібно справиться з ситуацією за умови збереження  діючих тарифів  для населення й надалі. Головним чином, це викликано через випереджаюче  зростання вартості електроенергії.

 

3.  Ремонтні  роботи

 

В  зв’язку  з  відсутністю  фінансової  можливості  протягом  останніх  років  проводить  в  повному  обсязі  ремонтні  роботи  підприємство  змушене  у  2015  році  збільшити,  порівняно  з  2007  роком    вартість  матеріалів,  запчастин,  купованих  комплектувальних  виробів  та  інших  матеріальних  ресурсів  для  забезпечення  технологічного  процесу  збільшити  на  17,3 %.

 

4.  Амортизація

 

Сума  амортизаційних  відрахувань  для  розрахунку  тарифів  на  послуги  вивезення  побутових  відходів  визначається   з  урахуванням    руху  основних  засобів  у  плановому  періоді.  В  порівнянні  з  попереднім  тарифом   розрахунок  амортизації  зменшився.   

 

5. Заробітна  плата

 

Заробітна  плата  КП «Згурівський  ККП»  розрахована  відповідно  до  слідуючих  нормативно-правових  актів:

 1. Закон  України  «Про  заробітну  плату»;

2.  Закон  України  «Про  Державний  бюджет  України  на  2015  рік;

3.  Галузева  угода  на  2015-2016  роки;

4.  Інструкція  зі  статистики  заробітної  плати,  затверджена  наказом  Держкомітету  статистики  України  від  13. 01. 2004  року  № 5;

5.   Постанова  № 1010  від  26  липня  2006  року  «Про  затвердження  Порядку  формування  тарифів  на  послуги  на послуги з вивезення побутових відходів»;

До  витрат  заробітної  плати  включені:

-         витрати  з  основної  заробітної  плати  виробничого  персоналу,  діяльність  якого  безпосередньо  пов’язана  з  наданням  послуг,  що  визначаються  виходячи  з  чисельності  персоналу  за  штатним  розписом,  установлених  на  підприємстві  тарифних  ставок  (окладів)  та  посадових  окладів  для  керівників,  фахівців  і  технічних  службовців;

-         витрати  з  додаткової  заробітної  плати  виробничого  персоналу,  що  визначаються  виходячи  з  розміру  встановлених  доплат і   надбавок.   

 

Станом  на  01. 10. 2007  року  мінімальна  заробітна  плата  становить  460,00 грн.  Середня  мінімальна  заробітна  плата,  яка  включена  в  тариф,  розрахована  згідно  Галузевої  угоди  на  2015-2016  роки та становить 1461,60грн..

 

За  період  з    01. 10. 2007 року,  мінімальна  заробітна  плата,  згідно  Бюджету  України  на  2015 зросла  з    460,00  грн. до 1218,00грн.  тобто  на   37,8  %.

Зростання  заробітної  плати  викликало  зростання  загально-адміністративних  витрат  та  зростання  «нарахування  на  фонд  оплати  праці»,  відрахування  у  пенсійний  фонд  України  ( 33,2% ),  фонду  соціального  страхування  з  тимчасові  втрати  працездатності  ( 1,4% ),  фонду  загально-обов’язкового  державного  страхування  України  на  випадок  безробіття  ( 1,6% )  та  фонду  соціального  страхування   від  несчасних  випадків    на  проізводстві  та  професійних  захворювань  України  ( 0,86% ).

Згідно  бюджету  України   на  2015  рік  загальна  ставка  цих  нарахувань  на  фонд  оплати  праці  становить  37,06 %,  що  передбачено  в  тарифі.

Висновок: Планомірне приведення тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій до рівня, що покриває економічно-обгрунтовні витрати підприємства- є необхідним кроком для забезпечення надання послуг належної якості.

Враховуючи зростання наведених економічних чинників,що не залежать від підприємства та розрахунків вищезазначених складових тарифу на утримання будинків та прибудинкових територій. середньозважений тариф в будинках становить 1,91 з ПДВ, при попередньо тарифу 1,03 грн за 1м кв. , що на 53,9  % більше від діючого тарифу.

Порівняльна таблиця зміни вартості складових послуги по утриманню будинків та прибудинкових територій.

№п/п

Перелік послуг

Діючий

Плановий

%

Питома вага

 

 

тариф

тариф

 

у тарифі

 

 

середній

середній

 

 

 

 

2007 р.

2015р.

зростання

%

1

Прибирання прибудинкової території,

 

0,5639

1,0799

52,2

71,3

 

2

Вивезення  твердих побутових відходів

 

0,0935

0,2046

45,7

13,5

 

3

Технічне обслуговувування внутнішньобудинкових систем , водопостачання і водовідведення

 

0,0055

0,0348

15,8

 

2,3

 

4

 Витрати на підготовку житлових будинків до експлуатації в осінньо-зимовий період 

0,0336

0,0064

0

0,4

 

5

Витрати на освітлення місць загального користування

 

0,1214

0,1329

91,3

 

8,8

6

Витрати на прибирання снігу

0,0023

0,01385

100

0,9

7

Витрати на обслуговування димовентиляційних каналів

0

0,042

0

2,8

 

Середньозважений

0,8202

1,5145

54,2

100

Порівняльна таблиця зміни тарифів  послуги по утриманню будинків та прибудинкових територій

 

№ з/п

 

                           Адреса

 

грн. з ПДВ  за 1 кв.м. загальної площі

 

 

 

 

 

 

Тариф 

Тариф

%

 

 

 

 діючий

запропонований

зростання

 

1

вул. Українська.11

1,07

2,41

44,4

 

2

вул. Українська.1

1,03

1,81

56,9

 

3

вул. Українська.3.а

1,03

1,81

56,9

 

4

вул. Українська.39

1,18

2,10

56,2

 

5

вул. Українська.41

1,18

2,10

56,2

 

6

вул. Українська.53

1,18

2,42

48,8

 

7

вул. Українська.49

0,86

1,70

50,6

 

8

вул. Українська.47

0,82

1,50

54,7

 

9

вул. Українська.55

0,82

1,50

54,7

 

10

вул. Київська.10

1,07

2,41

44,4

 

11

вул. Київська.12

1,07

2,41

44,4

 

12

вул. Київська.14

1,07

2,41

44,4

 

13

вул. Київська.16

1,07

2,41

44,4

 

14

вул. Жовтнева.2 а

1,03

1,81

56,9

 

15

вул.Залізнична,2

0,68

1,18

57,6

 

16

вул. Кирія,41а

0,68

1,18

57,6

 

17

вул. Кирія, 7 а

1,09

2,03

53,7

 

18

вул.Кирія 8

0,55

1,03

53,4

 

19

вул.Ватутіна 8

1,18

2,10

56,2

 

                   

 

:

 

 

 

 Начальник КП «  Згурівський  ККП»                              Пітайчук Т.П.

 

 

Економіст  КП «Згурівський  ККП»                                        Явон Т.В.Создан 16 апр 2015